JKN Kedah Bersuara Tentang Penularan Video Pesakit C0vlD Yang Dikatakan Dibiarkan M4ti Dilantai

Jabatan Ke.sihatan Negeri (JKN) Kedah meminta agar pe.nularan video yang memap.arkan seorang pesakit Covldl9 yang didakwa dibiarkan m4.ti di sebuah hospital di Sungai Petani dih.entikan bagi menghormati keluarga si m4.ti.

Pengarah JKN Kedah Dr Othman Warijo berkata, pihaknya sangat ke.sal dengan tindakan individu tidak bertanggungjawab yang telah menyebarkan video berk.enaan.

“Video mengenai pesakit lelaki yang jatuh dan men.inggal du.nia di dalam wad dan dida.kwa lewat mendapat bantuan pe.tugas hospital itu berlaku di Ho.spital Sultan Abdul Halim (HSAH), Sungai Petani. Pesakit warga e.mas itu dimasukan ke wad HSAH pada 26 Ogos lalu selepas di.rujuk oleh Pusat Penilaian Covid-19 Daerah Kuala Muda.

“Pesakit mempunyai sej.arah beberapa penyakit kronik dan mendapat jangkitan Covidl9 kategori empat yang memerlukan bantuan ok.sigen,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Dia berk.ata sepanjang berada di wad, keadaan pe.sakit kurang stabil dan memerlukan tekanan oksigen yang semakin tinggi, dan pesakit dilihat tidak s.elesa dengan alat bantuan oksigen yang dipakaikan.

“Pesakit dipan.tau dengan lebih ker.ap oleh petugas kesihatan yang boleh bertutur dalam bahasa ibunda pesakit. Pada hari kejadian, sete.lah rondaan wad pagi selesai dan peg.awai perubatan serta jururawat telah menanggalkan pakaian perlind.ungan diri (PPE) pada 1.45 petang.

“Pada 2.25 petang, petugas wad dima.klumkan oleh pesakit lain bahawa pe.sakit berkenaan telah jatuh dari katil. Pega.wai perubatan bergegas memakai PPE lengkap dan terus memeriksa pesakit yang terbaring di lantai wad dan pem.akaian PPE berkenaan mengambil masa kira-kira lima minit,” katanya.

Dr Othman berkata, ketika pemeriksaan dilakukan pe.sakit didapati tiada lagi tanda-tanda hidup dan telah dinaikkan semula ke atas katil, namun disahkan meni.nggal du.nia akibat ‘severe Covldl9 pn.eumonia’.

“Pakar peru.batan telah bert.emu dengan ahli keluarga pe.sakit pada hari yang sa.ma dan menjelaskan situasi seb.enar kejadian. Ahli kelu.arga semema.ngnya telah maklum dengan keadaan pe.sakit yang kian merosot dan mereka menerima baik penj.elasan yang diberikan oleh pihak hospital.

“Jadi, JKN berh.arap agar masyara.kat dapat menghentikan penularan vi.deo berkenaan. JKN juga telah menjalan.kan siasatan lebih mendalam mengenai perkara ini dan mengambil tindakan pen.ambahbaikan yang diperlukan,” katanya.

Sumber: Bernama Via MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *